Türk Ordusu ve ABD Ordusu Arasındaki Ortaklık
Türk Ordusu ve ABD Ordusu Arasındaki Ortaklık
////

Türk Ordusu ve ABD Ordusu Arasındaki Ortaklık

1 min read

Cumhuriyet sonrası kurulan Türk ordusunu Amerikalılar eğitilmiş, donatmış ve gelişimini sağlamıştır. Türk ordusunun en önemli birimi olan SAT ve SAS komutanlıklarını ABD’liler kurmuştur. Aynı şekilde deniz, hava ve kara olmak üzere Türk ordusu tüm birimleri ile Amerikan sistemine göre dizayn edilmiş ve gelişimini tamamlamıştır. Türk subaylar önemli eğitimlerini birçoğunu Amerika’da almıştır. Amerikalı komutanlar anlaşma gereği Türkiye’ye gelip eğitim vermiştir.

Tüm bu hususlara ilave olarak Türk istihbaratının tarihi yüzlerce yıl geriye gitse de Cumhuriyet dönemi ile birlikte modern anlamda istihbarat örgütü olan MİT’in kuruluşunda Amerikalıların varlığı söz konusudur.

Söylediklerim hem Türk hem de Amerikan arşivlerinde belgeleri ile kayıtlı olan gerçeklerdir.

Günümüzde dış politikadaki değişkenler nedeni ile iki ülkenin hem askeri hem de politik çıkarları çatışsa da iki ordunun birbirine olan bağımlılığı devam etmektedir.

5/5 - (2 votes)

Umut Güner

Tarihçi ve siyaset bilimci. Lisans eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar muhtelif vakıf, dernek ve organizasyonlarda toplumsal, kültürel ve entelektüel faaliyetler içerisinde bulundu. Türkiye ve ABD medyasında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularında yazılar yazdı. Kitap çalışmaları ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamış akademik makaleleri bulunmaktadır. Berkeley Institute of Politics’de direktör olarak çalışmaktadır. Ortaçağ Tarihi, Sosyal ve Siyasî Organizasyonlar, Devlet, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Politik Kuramlar alanlarında akademik ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

Haber Oku
Tidings Globe