Amerikanın en iyi üniversiteleri hangileri? En başarılı 10 ABD üniversitesi! Nasıl Okunur?

Amerika Birleşik Devletleri‘nde birçok yüksek kaliteli üniversite bulunmaktadır. Aşağıda, Amerika’daki en iyi üniversitelerin bazıları yer almaktadır: Bu üniversitelerin her biri farklı akademik alanlarda uzmanlaşmıştır ve dünya çapında tanınmaktadır. Örneğin, Harvard Üniversitesi özellikle…

More
//
523 views
1 min read

Uygulama nedir? Uygulama yöntemi nedir?

Öğrenilenlerin farklı durumlarda kullanılabilir hâle getirilerek işlevselleştirilmesi için aktarılan bilgilerin uygulamaya dökülmesi gerekir. Bu amaçla yeni içeriğin aktarılmasının hemen ardından öğrenilenlerin kullanılmasına yönelik çeşitli etkinlikler yapılır. Örneğin katılımcıların öğrenmesi beklenen bir bilgi…

More
267 views
1 min read

Yardımcı Materyaller Kullanma nedir?

Çağımızın öğretimle ilgili en büyük imkânı görsel öğretim tekniklerinin oldukça gelişmiş olmasıdır. Görsel öğretim teknikleri zihnin mesajları algılamasını destekleyen tekniklerdir. İşitsel içeriklerle birlikte sunulduğunda mesajların daha hızlı ve etkili biçimde alınmasını sağlar.…

More
258 views
1 min read

Hayatla Bağlantı Kurma Nedir?

Yetişkinlerin öğrenmeye motive olmaları için; eğitim içeriğinin pratik yaşantıları ile ilgili olduğu ve eğitimin yaşam kalitelerini geliştireceği yönünde bir algıya sahip olmaları gerekir. Bu algının oluşturulmasında ünite kazanımlarının katılımcılara bildirilmesi etkili olacaktır.…

More
305 views
1 min read

Konu nasıl anlatılır? Konuya giriş nedir?

İlk ve ortaöğretimde görülen kompozisyon dersleri giriş, gelişme ve sonuç üçlüsünü toplumumuzun hafızasına kazımıştır. Yalnızca kompozisyonlar değil, hayat boyunca sürdürdüğümüz birçok faaliyeti giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden müteşekkil olarak zihnimizde tasnif ederiz.…

More
213 views
1 min read

Sunum hazırlamanın önemi nedir? Sunumun faydası nedir?

Her bir ders, eğitici ile katılımcılar arasında gerçekleştirilen bir toplantıdır. Özellikle yetişkin eğitimi uygulamalarında katılımcılar yaşamları için önemli bilgiler edinerek birtakım içsel kararlar alırlar. Katılımcıların eğitime verdikleri değer öğrenmelerinin de yaşamlarını ne…

More
232 views
1 min read

Eğitim Ortamı nedir? Eğitim Ortamı nasıl olmalı?

Eğitim ortamı öğrenmeyi destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Rahatlık ve güven hissi verecek tarzda tasarlanmış bir ortamda öğrenme kolaylaşacaktır. Bunun sağlanması için ortam koşullarının uygun hâle getirilmesi ve oturma düzeninin ayarlanmış olması…

More
233 views
1 min read

Eğitim Ortamının Hazırlanması

Gündelik hayatta öğrenme oldukça farklı yer ve şekillerde gerçekleşir. Kalabalık bir otobüste yolculuk yaparken insanlar arasındaki küçük bir boşluktan, bir metre önümüzdeki birinin elindeki gazetede yer alan haberi zorlanarak okur ve bir…

More
242 views
1 min read

Materyallerin Hazırlanması

AEP uygulaması sırasında katılımcılara her bir modül için hazırlanan kitaplar verilecektir. Ayrıca çeşitli üniteler bazında hazırlanmış bilgi ve çalışma yapraklarıyla da eğitim sunumları desteklenecektir. Eğiticiler de kendilerine sunulan materyaller arasında örnek powerpoint…

More
226 views
1 min read

Aile Eğitimlerinin Kapsamı nedir?

Aile eğitimleri genelde, bireyin ve ailesinin yaşantı kalitesini geliştirmek ve zenginleştirmek konularına odaklanmaktadır. Aile bireylerine, aile eğitimleri yoluyla, problemler ortaya çıkmadan veya kemikleşmeden önce, aile yaşantılarını geliştirici ve problemleri önleyici eğitimler sunmak…

More
229 views
2 mins read

Değerler Eğitimi

Okullar, insan yaşamında yeri doldurulamaz bir öneme sahip olan, insanın merkezi konumda olduğu yaşam alanlarıdır. Sugarman’nın ifadesine göre okullar, ev çevresi ile daha geniş sosyal çevre arasında bir köprü işlevine sahip olan…

More
270 views
5 mins read

Teknoloji Medeniyeti ve Kodlama Dersleri

18. ve 19. Yüzyıl arası dönemde, “Birleşik Krallığın” öncülüğünü yaptığı “Sanayi Devrimi”, takip eden yüzyıllar içerisinde hızlı bir şekilde bütün Avrupa coğrafyası ve Kuzey Amerika’yı kapsayacak şekilde bir gelişim gösterdi. Bu dönemde…

More
320 views
4 mins read

e-Ansiklopedi nedir?

e-Ansiklopedi nedir? e-Ansiklopedi, bilgi kirliliğine mahal vermeyen, doğru kaynaklardan tarafsız ve gerçek bilgileri toplumun yararına sunan bir sosyal girişimdir. İnternet’in yarattığı bilgi çöplüğünde, manipüle etmeyen, algı oluşturmayan bilgi kaynağı olarak kendisini tanımlamaktadır.…

More
186 views
1 min read

Nizamiye Medreseleri

İnsanoğlunun yaşamı boyunca tecrübî ve teorik olarak edindiği bilgiler eğitim, talîm ve terbiye olarak ifâde edilmiştir. İnsanın varoluş serüveni ve tecrübe kazanımı doğumundan itibâren başlamaktadır. İnsan, ilk eğitimini başta ailesi olmak üzere…

More
344 views
9 mins read