homeless
homeless
///

Amerika’da gerçekten 20 milyon evsiz (homeless) mı var?

1 min read

Hem resmi devlet kayıtları hem de yapılan kamuoyu araştırmalarına göre ABD‘deki ortalama evsiz insan sayısı 500 bin.

Evsiz (homeless) tanımı tam anlamı ile “kalıcı bir adresi olmayan” manasına gelmektedir. Boşanmış ve arkadaşının yanında kalan, ailesi ile kavga etmiş tanıdığının evine yerleşen, evi yangın vb. felakete uğradığı için geçici olarak başka yerde konaklayan, çadır ve karavan tarzı yerlerde yaşamlarını sürdüren kişiler de bu tanıma girmekte ve evsiz olarak kabul edilmektedir.

Esasen sadece sokaklarda yaşayan evsizleri baz alacak olursak bu rakam yaklaşık olarak 300 bin civarında. ABD’nin 340 milyonluk nüfusu göz önüne alındığında aslında nüfusa oranla bu çok cüzi bir rakam.

Bu rakamları diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırırsak İngiltere’de 210 bin evsiz bulunuyor ve bu rakam on binde 29, Fransa’da 141 bin evsiz var bu rakam ise on binde 21. Kısaca Avrupa ortalaması ise on binde 22.

Ülkelerin nüfusuna oranla var olan evsiz insan sayısına bakıldığında sosyal devlet anlayışı ile ön plana çıkan Avrupa’da evsiz sayısı ABD’nin ortalamasından çok daha fazla.

Tüm bu hususlara ilave olarak Amerika’da başta devletin ve belediyelerin evsizlere çeşitli imkanlar sunmasına rağmen hayat görüşü, hippilik ve uyuşturucu gibi sebeplerle bu imkanları reddederek bilinçli olarak sokaklarda yaşayan insan sayısı da oldukça fazla. Ayrıca, ABD’nin sürekli Meksika’dan mülteci akınına maruz kaldığını ve bu göçmenlerin de tamamen evsiz olarak Amerikan şehirlerinde yaşamaya çalıştıklarını ifade etmek gerekir. Bu yazıyı yazma amacım Amerikan propagandası yapmak falan değil. Sadece Türkiye kamuoyunda cehaletten, eziklik psikolojisinden, öfke ve nefretten kaynaklanan olumsuz ve yanlış algıyı kırmak.

5/5 - (5 votes)

Umut Güner

Tarihçi ve siyaset bilimci. Lisans eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar muhtelif vakıf, dernek ve organizasyonlarda toplumsal, kültürel ve entelektüel faaliyetler içerisinde bulundu. Türkiye ve ABD medyasında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularında yazılar yazdı. Kitap çalışmaları ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamış akademik makaleleri bulunmaktadır. Berkeley Institute of Politics’de direktör olarak çalışmaktadır. Ortaçağ Tarihi, Sosyal ve Siyasî Organizasyonlar, Devlet, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Politik Kuramlar alanlarında akademik ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

Haber Oku
Tidings Globe