E-Sigorta nedir? Elektronik Sigorta Yazılımı nedir? En İyi Muhasebe Yazılımı!
E-Sigorta nedir? Elektronik Sigorta Yazılımı nedir? En İyi Muhasebe Yazılımı!
///

E-Sigorta nedir? Elektronik Sigorta Yazılımı nedir? En İyi Muhasebe Yazılımı!

3 mins read

Bir elektronik sigorta hesabı veya bir e-sigorta hesabı bir sigorta deposu ile elektronik biçimde tutulan bir kişi için sigorta poliçeleri portföyüdür. EIA sahiplerinin, hayat ve hayat dışı sigorta poliçelerini birden fazla sigortacı genelinde tek bir yerden takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Tek bir yerde doğrudan hisse senedi bulundurmayı kolaylaştıran bir hesaptır.

Teknolojinin gelişmesi ve elektronik belge kullanımının yaygınlaşması ile sigorta poliçeleri dijital ortama taşınmaya başlamıştır. Bu sürecin düzenlenmesi ile sigorta poliçesi kapsamlı bir şekilde reforme edilecek, elektronik poliçe hayata geçirilecek, denetim daha basit ve güvenilir hale getirilecektir. Sonuç olarak, politikalar daha erişilebilir hale gelir. Peki, e-poliçe nedir?

Elektronik sigorta poliçesi (e-sigorta poliçesi), emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracıları tarafından kağıt ortamda düzenlenen poliçe işlemlerinin elektronik ortamda denetlenmesini amaçlayan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte uygulanmaktadır. Bu uygulama ile hayat sigortası, trafik sigortası, kasko, konut sigortası, emlak sigortası vb. farklı branşlara ait poliçeler elektronik ortama taşınmaktadır.

e-Poliçe uygulaması, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının halihazırda basılı olarak düzenlenen sigorta poliçelerini elektronik ortamda düzenlemelerine ve talep etmeleri halinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında iletmelerine olanak sağlar. Alıcı, elektronik ortamda olacaktır. Saklayın ve görüntüleyin.

Elektronik poliçe raporlarının mali mühür ve zaman damgası olarak onaylanmasını da içerir. Elektronik poliçe yeni bir belge türü değildir ve kağıt formdaki “poliçe” ile aynı yasal statüye sahiptir. Düzenlemeler ilerledikçe süreçler elektronik ortama taşınmış ve politikaların denetimi daha güvenilir hale getirilmiştir.

Elektronik poliçe nedir?

509 Sayılı Genel Tebliğ ile hayata geçirilen elektronik sigorta poliçesi, sigorta, emeklilik, reasürans şirketleri, sigorta ve emeklilik aracı kurumları tarafından düzenlenen sigorta poliçelerinin kağıt ortamda dijital ortamda düzenlenmesidir. Kısaca sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından düzenlenen sigorta poliçelerinin kağıt ortamda dijital ortamda düzenlenmesidir. Mükellefler e-sigorta poliçelerini elektronik ortamda iletebilir, kaydedebilir ve görüntüleyebilir. Bir elektronik politika, kağıt bir politika ile aynı yasal niteliğe sahiptir.

Elektronik poliçenin avantajları nelerdir?

Dijital ortamda düzenlenen her belgede olduğu gibi elektronik poliçenin de birçok avantajı bulunmaktadır. Kâğıt üzerinde hazırlanan politikalardan daha az iş. Saklamak, sunmak ve ilgili personele iletmek daha kolay, hızlı ve güvenli.

Elektronik politikası nasıl anlaşılır?

Elektronik ortamda düzenlenen e-poliçe, matbu poliçe ile aynı hukuki niteliğe sahip bir belgedir. Bu belge ve beraberindeki raporlar Finans Müdürü tarafından onaylanmalı ve zaman damgası vurulmalıdır.

Kimler e-sigorta kapsamındadır?

Vergi idaresi, belirli sigorta ve emeklilik aracılarını elektronik sigorta poliçelerine dahil etmeye mecbur bırakma yetkisine sahiptir. Uygulamaya katılan Kullanıcılar, özel durumlar dışında, poliçe olarak düzenleyecekleri sigorta poliçesini, alıcılarının talebi üzerine elektronik veya basılı olarak iletmekle yükümlüdürler.

E-poliçe ne işe yarar?

Elektronik poliçeler, standart kağıt poliçelerle aynı işlevi görür. Elektronik sigorta poliçesi, sigorta poliçesinin tüm sürecini dijitalleştiren elektronik belge uygulamasıdır. Kâğıt ortamında düzenlenen poliçelerin sayısallaştırılması için yapılır.

E-poliçe zorunlu mu?

Elektronik poliçe başvurusu, isteğe bağlı dönüştürmeli bir uygulamadır. Uygulamaya dahil olmak isteyen mükellefler sisteme dahil olmak için başvuruda bulunabilirler. Başkan, Getiri Yönetimi; sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile aracıların elektronik sigorta poliçelerine geçişine ilişkin karar verme yetkisine sahiptir. Bu yükümlülük GİB tarafından elektronik belgelerin resmi internet sitesinde yayımlanır.

Uygulanan mükellefler, geçiş tarihinden itibaren elektronik sigorta poliçesi düzenlemekle yükümlüdür.

Elektronik poliçe başvurusuna nasıl katılınır?

Elektronik poliçe uygulamasına katılmak isteyen kullanıcıların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bunlar;

Elektronik poliçenin düzenlenmesine hazırlanmak için e-Fatura kullanılması ve son olarak elektronik poliçe uygulamasına dahil edilmek üzere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Elektronik Sigorta Komisyon ücreti dosyasında hangi bilgiler istenmektedir?

Cumhurbaşkanı, fiziki ortamda hazırlanan vergi usul kanunu olan Sigorta Komisyonu harç dosyasında yer alması gereken bilgilerin elektronik ortamdan sorgulanabilmesi, doğrulanabilmesi ve görüntülenebilmesi için QR kod veya barkod bulundurulmasını zorunlu hale getirdi. GİB sisteminin versiyonu. Bu uygulama, Cumhurbaşkanı tarafından Belçika’nın resmi web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Gerektiğinde Büro, daha önce talep edilen belge bilgilerine yönelik ek taleplerde elektronik belgelerin resmi internet sitesinde gerekli duyuruları yapar ve bulmak istediği bilgilerle ilgili açıklama yapar.

Emeklilik ve sigorta şirketleri, elektronik Sigorta Kurulu ücret dosyasına gerekli bilgilere ek olarak gerekli bilgileri ekleyebilirler.

5/5 - (1 vote)
Haber Oku
Tidings Globe