Boris Yeltsin'in Rusya'da Sosyalizmi Bitirmesine Neden Olan ABD Market Ziyareti!
Boris Yeltsin'in Rusya'da Sosyalizmi Bitirmesine Neden Olan ABD Market Ziyareti!
//////

Boris Yeltsin’in Rusya’da Sosyalizmi Bitirmesine Neden Olan ABD Market Ziyareti!

1 min read

Rusya Devlet Başkanı Yeltsin’in 16 Eylül 1989’da ABD’ye düzenlediği ziyaret Rusya tarihini, devlet ve ekonomik yapısını dönüştüren bir kırılma noktası oldu.

Yeltsin, Houston’daki NASA merkezini ziyaret etmek için ABD’ye davet edilir. Bu ziyaret sırasında NASA merkezini gezen Yeltsin geriye kalan zamanını da ABD halkının nasıl yaşadığını görmek için yakın muhitleri gezmek ister.

Boris Yeltsin ekibi ile birlikte şehir merkezinin dışındaki bir kasaba olan Clear Lake gider ve burada ABD halkının günlük yaşamını ve sahip olduğu imkanları gözlemleme fırsatı bulur.

Ziyareti sırasında kasabadaki evlerin büyüklüğü ve araba sayısının çokluğunu gören Yeltsin büyük bir şok yaşar ve orta sınıfın yaşadığı bir kasabadan ziyade zengin bir muhite geldiklerini düşünür. Fakat durum tam tersidir. Gittikleri kasaba bir zengin muhiti değil ABD’nin hemen hemen her bölgesinde olan orta sınıfın yaşadığı bir kasabadır sadece.

Fakat Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltisin’in yaşadığı şok bununla da kalmaz. Başkan asıl şoku kasabada girdiği markette yaşar. ABD’nin kırsal bir kasabasında yer alan marketteki ürün bolluğunu ve çeşitliliğini gören Yeltsin büyük bir şaşkınlık yaşayarak yanındakilere “Bizim ülkemizde en üst tabaka bile bu kadar ürün çeşitliliğinin olduğu imkanlara sahip değil” diye yakınır.

Halen daha yaşadıklarına inanamayan Yeltsin, bu kasabanın kendilerini etkilemek için önceden hazırlanmış bir plan ve dekordan ibaret oluğunu düşünür. Bunun üzerine haritadan kendisi bir kasaba seçer ve oraya giderler. Aynı şekilde evlerin büyüklüğü, araba bolluğu ve marketlerdeki ürün çeşitliliğini burada da gören Yeltsin büyük bir aydınlanma yaşar ve yanındakilere “Eğer Rus halkı başka bir ülkede böyle bir zenginlik olduğunu bilse bizde neden yok diye devlete karşı isyan başlatırdı” der.

Boris Yeltsin’in 1989’da gerçekleştirdiği bu ziyaret Rusya tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur. ABD’nin zenginliği karşısında Rusya’nın devlet ve ekonomi modeli hakkında büyük bir aydınlanma yaşayan Yeltsin’in bu ziyaret sonrası sosyalizmi bitirme konusunda ikna olduğu ifade edilir.

5/5 - (10 votes)

Umut Güner

Tarihçi ve siyaset bilimci. Lisans eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar muhtelif vakıf, dernek ve organizasyonlarda toplumsal, kültürel ve entelektüel faaliyetler içerisinde bulundu. Türkiye ve ABD medyasında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularında yazılar yazdı. Kitap çalışmaları ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamış akademik makaleleri bulunmaktadır. Berkeley Institute of Politics’de direktör olarak çalışmaktadır. Ortaçağ Tarihi, Sosyal ve Siyasî Organizasyonlar, Devlet, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Politik Kuramlar alanlarında akademik ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

Haber Oku
Tidings Globe