Amerika'da üniversiteler nasıl? Amerikada üniversiteler ücretli mi? Amerikadaki üniversiteler özel mi?
Amerika'da üniversiteler nasıl? Amerikada üniversiteler ücretli mi? Amerikadaki üniversiteler özel mi?
/

Amerika’da üniversiteler nasıl? Amerikada üniversiteler ücretli mi? Amerikadaki üniversiteler özel mi?

1 min read

Üniversite öğrenimi alan gençlerin oranı göz önüne alınınca ABD sanayi ülkeleri sıralamasında en başta gelir. Bazı meslekler için -örneğin hukuk, tıp, eğitim ve mühendislik- kolej eğitimi zorunlu bir ön koşuldur. Günümüzde Amerikalıların % 60’ından fazlası bilgi kullanımı içeren işlerde çalışmaktadır ve bu tür işler için lise diploması çoğu zaman yeterli değildir. Diğer işler için kolej mezunu olma şartı aranmasa da kolej diploması olanların iş bulma ve yüksek maaş alma olasılıkları oldukça fazladır. Amerika’da kolej eğitimi, birçok kişinin erişebileceği bir olanaktır. 

Bu olanağın kaynağı 1944’te Kongre’nin çıkarttığı “GI Bill” olarak bilinen yasadır. (Government Issue: Devlet yapımı anlamına gelen GI, Amerikan askerinin lâkabıdır. 2. Dünya Savaşı sonunda çıkan yasa ile ordu mensupları, üniversite eğitimi için devletten maddi yardım almaya başladılar). 1955 yılına gelindiğinde 2. Dünya ve Kore Savaşı’ndan dönen toplam 2 milyon asker bu yasa sayesinde üniversiteye gitme olanağı bulmuştu. Bunların çoğu fakir ailelerden geliyordu ve bu yasa olmasaydı kolej eğitimi alma imkânları olmayacaktı. Bu programın başarısı, Amerika’da kimin üniversite eğitimi alması gerektiği konusundaki düşüncelerin değişmesini sağladı.

Aynı dönemde, üniversitelerde eğitim gören kadınların oranı hızla artıyordu. 2000 yılındaki diplomaların yüzde 57’si kadınlara verilmişti, ki bu rakam 1950 yılında sadece yüzde 24 idi. 1950’li ve 60’li yıllarda ırk ayrımcılığının sona ermesi ile Afrika kökenli Amerikalılar da üniversitelere rekor sayılarla girmeye başladılar. Bugün üniversiteye kayıtlı Afrika kökenli Amerikalıların oranı genel nüfus oranı ile hemen hemen aynıdır. 2000 yılında, lise mezunu Afrikalı-Amerikalılar’ın yüzde 56.2’si üniversiteye kaydoldu. Aynı yıl, tüm ülkede üniversiteye giren lise mezunlarının oranı ise % 63.3’tü.

Rate this post
Tidings Globe