///

Rusya’nın Kadim Devlet Politikası: Toplum Mühendisliği Olarak Savaşta Azınlıkları Cepheye Sürmek!

1 min read

Rusya’nın Ukrayna savaşında verdiği kayıplara bakıldığında ölen askerlerin çoğunluğunun Rusya’da yaşayan başta Kazaklar olmak üzere Türk kökenli kişiler olduğu dikkat çekmektedir. Aynı şekilde savaşın ilk günlerinde çok sayıda Çeçen mücahit cepheye gönderilmişti.

Esasında bu durum yeni bir şey değil. Sovyetler Birliği döneminden itibaren Rusya bilinçli bir toplumsal mühendislikle savaşlarda kendi sınırları içerisinde yaşayan Türk kökenliler gibi azınlıkları cepheye sürmektedir. Nitekim II. Dünya Savaşı’nda Rusya, Türki Cumhuriyetler’de ne kadar erkek varsa cepheye sürmüştü. Bu sebeple Türklerin yaşadığı bölgelerde nüfus azalmış ve demografik yapı değişmiştir. Rusya’nın bu politikası neticesinde demografik yapısı değişen Türk bölgeleri zamanla Ruslaşmaya başlamıştır.

Rusya’nın devlet sistemi bu politika üzerine kurulmuş ve bu durum bir devlet geleneği halini almıştır. Rusya bu politika ile hem cephede asker ihtiyacını görüyor hem de sınırları içerisindeki azınlık bölgelerini asimile etme amacını gütmüş oluyor.

5/5 - (13 votes)

Umut Güner

Tarihçi ve siyaset bilimci. Lisans eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar muhtelif vakıf, dernek ve organizasyonlarda toplumsal, kültürel ve entelektüel faaliyetler içerisinde bulundu. Türkiye ve ABD medyasında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularında yazılar yazdı. Kitap çalışmaları ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamış akademik makaleleri bulunmaktadır. Berkeley Institute of Politics’de direktör olarak çalışmaktadır. Ortaçağ Tarihi, Sosyal ve Siyasî Organizasyonlar, Devlet, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Politik Kuramlar alanlarında akademik ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

Haber Oku
Tidings Globe