///

Rusya’nın Kadim Devlet Politikası: Toplum Mühendisliği Olarak Savaşta Azınlıkları Cepheye Sürmek!

1 min read

Rusya’nın Ukrayna savaşında verdiği kayıplara bakıldığında ölen askerlerin çoğunluğunun Rusya’da yaşayan başta Kazaklar olmak üzere Türk kökenli kişiler olduğu dikkat çekmektedir. Aynı şekilde savaşın ilk günlerinde çok sayıda Çeçen mücahit cepheye gönderilmişti.

Esasında bu durum yeni bir şey değil. Sovyetler Birliği döneminden itibaren Rusya bilinçli bir toplumsal mühendislikle savaşlarda kendi sınırları içerisinde yaşayan Türk kökenliler gibi azınlıkları cepheye sürmektedir. Nitekim II. Dünya Savaşı’nda Rusya, Türki Cumhuriyetler’de ne kadar erkek varsa cepheye sürmüştü. Bu sebeple Türklerin yaşadığı bölgelerde nüfus azalmış ve demografik yapı değişmiştir. Rusya’nın bu politikası neticesinde demografik yapısı değişen Türk bölgeleri zamanla Ruslaşmaya başlamıştır.

Rusya’nın devlet sistemi bu politika üzerine kurulmuş ve bu durum bir devlet geleneği halini almıştır. Rusya bu politika ile hem cephede asker ihtiyacını görüyor hem de sınırları içerisindeki azınlık bölgelerini asimile etme amacını gütmüş oluyor.

5/5 - (13 votes)

Umut Güner

İstanbul doğumludur. Tarih ve Felsefe eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisansını tamamladı. Tez konusu olarak iktidar kavramını çalıştı. Şu an iktidar, siyaset felsefesi ve politik kuramlar alanında ihtisas çalışmaları yürütüyor. Birincil çalışma alanı Amerika Birleşik Devletleri tarihi, siyasi ve sosyal kurumlarıdır. Yayınlanmış üç kitabı vardır. Aynı zamanda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır. Amerika Gazetesi kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni.

Haber Oku
Tidings Globe