Yaşam

Kısaca Kuzey Amerika’nın fiziki coğrafyası nedir?

Kuzey Amerika’nın ilgi çekici olduğunu belirttiğimiz yerşekilleri bu bölümde ele alınacak olan iklim özellikleri, hidrografya ve bitki örtüsü üzerinde de etkili olmaktadır. Tüm fiziki coğrafya özellikleri ve insan birlikte işleyerek Kuzey Amerika mekânını yaratmışlardır.

Bekleneceği gibi, daha önce büyüklüğünden söz ettiğimiz bu alt-kıtada hemen her tür iklim koşuluna rastlanmaktadır. Yalnızca tropikal iklim koşulları Florida Yarımadası’nın uç kısmında daha az bir yerde hüküm sürmektedir.

Bitki örtüsü türlerinde de büyük çeşitlilikler görülür. Bununla birlikte, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde insan elinin değmediği ve değiştirilmemiş bitki toplulukları kalmamış gibidir.

Hidrografya da gerek yer altı suları gerekse akarsular bakımından çeşitlilik gösterir. Bunların her ikisinin de iklim koşullarıyla sıkı ilişkisi vardır: örneğin uzun geçiş yolları boyunca kurak bölgelerden geçerken sularını buharlaşma yoluyla kaybederler.

Kuzey Amerika’da doğal özellikleri etkileyen bir sorun insan eliyle yaratılan, kaynakların kullanımı sırasında meydana gelen çevre sorunlarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu