Amerika'da eğitim hakkı nedir? ABD'de eğitim özgürlüğü nedir?
Amerika'da eğitim hakkı nedir? ABD'de eğitim özgürlüğü nedir?

Amerika’da eğitim hakkı nedir? ABD’de eğitim özgürlüğü nedir?

2 mins read

Eğitim, evrensel bir insan hakkıdır. Aynı zamanda diğer insan haklarına ulaşmanın bir yolu, sosyal ve ekonomik gelişim/kalkınma açısından güçlü bir araçtır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile dünya ülkeleri, herkesin eğitim hakkı olduğuna karar vermişlerdir.

Her toplum düşünce alışkanlıklarını, sosyal normlarını, kültürünü ve ideallerini kuşaktan kuşağa aktarır. Eğitim ile demokratik değerler arasında doğrudan bir ilişki vardır; demokratik toplumlarda eğitim içeriği ve uygulaması demokratik yönetimin alışkanlıklarını destekler.

Bu eğitimsel aktarım süreci demokrasi için olmazsa olmazdır çünkü etkili demokrasiler dinamik, vatandaşlarından özgür düşünce bekleyen gelişmiş yönetim biçimleridir. Olumlu bir toplumsal ve politik değişim fırsatı vatandaşların elindedir. Hükümetler eğitim sistemini, bilgiyi kontrol etme ve öğrencilere belirli düşünceleri aşılamanın bir aracı olarak görmemelidirler.

Hükümetler vatandaşlarını savunmak için gösterdikleri çabayı, kaynakları eğitim için değerlendirme ve eğitime tahsis etmek için de göstermelilerdir.
Okur yazarlık insanların gazeteler ve kitapları okuyarak bilgilenmelerini sağlar. Bilgi sahibi insanlar içinde yaşadıkları demokratik sistemi daha iyi bir konumda geliştirebilirler.

Demokratik yönetimlerdeki eğitim sistemleri diğer politik doktrinlerini ya da yönetim sistemlerini önleyemez. Demokratik yönetimler öğrencileri, temelinde dikkatlice yapılmış araştırmalar ve tarihin iyi anlaşılması bulunan mantıklı tartışmalar yapmalarına teşvik eder.

Özel ve dini grupların okul açmakta serbest olmaları gerekir ve aileler de çocukları için evde eğitimi tercih edebilirler.
Devlet okulları etnik ya da dini köken, cinsiyet farkı gözetmeden ya da fiziksel engelli olup olmaması ayrımı yapmadan bütün vatandaşlara eşit eğitim hakkı vermelidir.
Demokratik normların ve uygulamaların insanlara, birer özgür vatandaş olarak sahip oldukları olanakları ve sorumlulukları anlamaları ve değerini bilmeleri için öğretilmesi gerekir.
Demokratik vatandaşlık eğitiminde ülke ve dünya tarihi ile temel demokratik ilkelerle ilgili bilgiler de yer alır.
Demokratik yönetimlerdeki okul müfredatında kız-erkek bütün öğrenciler için tarih, coğrafya, ekonomi, edebiyat, felsefe, hukuk, sanat, sosyal bilimler, matematik ve fen dersleri vardır.
Öğrencilerin, demokratik normların uygulanabileceği klüpler kurma ve faaliyetler düzenlemede serbest olmaları gerekir. Örneğin:
° Öğrenci hükümeti, demokratik süreçle ilgili bir deneyim kazandırır.

° Taklit seçimler öğrencilere vatandaşlık katılımını öğretir ve hayat boyu sürecek bir oy verme alışkanlığı kazanmalarını teşvik eder.

° Okul gazeteleri öğrencileri, özgür bir basının ve sorumlu gazeteciliğin rolüyle ilgili eğitir.

° Kentsel klüpler daha geniş topluluklarla birleşme yolunda destek sağlar.

Rate this post
Tidings Globe