İnsanlarKültür

ABD’nin değerleri nelerdir? Amerikalıların ahlaki değerleri nelerdir? Amerikalıların karakteri nasıldır?

BAĞIMSIZLIK

Amerikalılar bireycilik kavramına kuvvetle inanırlar. Kendilerini birbirine bağlı, birbirine bağlı bir ailenin, dini grubun, kabilenin, ulusun veya başka bir grubun üyeleri yerine, kendi hayatlarını kontrol eden ayrı bireyler olarak görürler.

EŞİTLİK

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, “tüm [insanların] eşit yaratıldığını” belirtir ve bu inanç, kültürel değerlerine derinden gömülüdür. Amerikalılar tüm insanların eşit statüde olduğuna inanırlar ve bu nedenle boyun eğmek gibi aleni saygı gösterilerinden rahatsız olurlar.

KAYITSIZLIK

Eşitliğe olan bu inanç, Amerikalıların diğer insanlara karşı davranışlarında oldukça gayri resmi olmalarına neden olur. Mağaza görevlileri ve garsonlar kendilerini ilk isimleriyle tanıtırlarsa şaşırmayın. ABD’yi ziyaret eden birçok insan, Amerikan konuşmasının, giyiminin ve duruşunun gayri resmi olmasına şaşırıyor. Bunu kabalık veya saygısızlık olarak algılamayın; bu sadece onların kültürünün bir parçası!

DOĞRUCULUK

Amerikalılar, diğer insanlarla ilişkilerinde değer, dürüstlük ve açıklığa eğilimlidir. Çatışmaların ve anlaşmazlıkların en iyi, ilgili kişiler arasında açık sözlü tartışmalar yoluyla çözüleceğine inanırlar. Amerikalılar, birinin başkasıyla bir sorunu varsa, soruna bir çözüm bulmak için bunu açıkça ve doğrudan o kişiye söylemesi gerektiğine inanırlar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu