YaşamTarih

ABD’de Nüfus ve İstihdam

ABD İstatistik Bürosu’nun (US, Bureau of Census) tahminlerine göre ABD nüfusunun sürekli biçimde artarak 2012 yılında 315 milyon, 2025’de 351 milyon, 2050 yılında 423 milyon olması beklenmektedir. Beyaz nüfus toplam nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturmakta olup (%72,4), 2050 yılında bu oranı n yüzde elliye düşeceği tahmin edilmektedir. Hızla büyüyen Hispanik (Latin Amerika kökenli İspanyolca konuşan) nüfusun 2025 yılında toplam nüfusun %17’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir.

GSYİH’nin büyük kısmının özel tüketim harcamalarına ayrıldığı ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarının tüketime oranla daha düşük kaldığı ABD’de kişi başına GSYİH 2011 yılı için 48,160 Dolar’ın üzerinde gerçekleşmiştir.

Asya ve Latin Amerika’dan gelen göçmenlerin California, Teksas ve Florida’ya yerleşmeleri ve iç göç süreci ile ekonomik kaynaklar batı ve güneye kaymaktadır, 1990’lı yıllarda ABD doğumlu vatandaşların %40’ı nın doğdukları eyaletten ayrı bir eyalette yaşamaya başlamaları ile iç göç süreci hızlanmıştır. İç göç, 30’lu yaşlardaki ABD vatandaşlarının daha yüksek gelir elde etmek için aileleri ile birlikte eyalet değiştirmeleri, 20’li yaş grubundakilerin kariyer edinme ve ekonomik fırsatları değerlendirme amacı ile Vaşington veya Oregon’u tercih etmeleri ile açıklanmaktadır.

Dünyanın en fazla nüfusa sahip üçüncü ülkesi olan ABD’de 2012 yılı için tahmini nüfus artış hızı %1’dir. Ülke nüfusunun %20’si 0-14 yaş, %66,8’i 15-64 yaş arasında olup, %13,1’i de 65 yaş ve üstündedir. 2050 yılında 65 yaş ve üstü olan nüfusun toplam nüfusun % 21,6’sını oluşturacağı öngörülmektedir. Euromonitor International verilerine göre, 2011 yılı itibarıyla nüfusun %80,5’inin kentlerde yaşadı ğı tahmin edilmektedir. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 80,9 yıl, erkeklerde 75,9 yıldır (CIA The World Factbook, 2011). 2011 yılında ABD’de doğurganlık oranı kadın başına 2,06 çocuk olarak tahmin edilmektedir.

Etnik gruplar itibarı yla ele alındığında, 2011 yı lında ülke nüfusunun % 79,6’sı beyaz, % 12,9’u siyah, % 4,4’ü Asya kökenli, % 1’i Amerikan ve Alaska yerlisi, % 0,2’si de Hawai ve diğer Pasifik Adaları kökenlidir. Hispanikler için ayrıca bir nüfus listelemesi yapılmamaktadır. Hispanikler, siyah, beyaz veya Asya kökenli olabilmekte ve toplam nüfusun % 15,1’ini oluşturmaktadır (CIA The World Factbook, 2011).

1980’lerde 30 olan ortalama yaşın 2012 yılında 37,3 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. ABD nüfusunun giderek yaş lanarak 2020’de 38,2 olacağı öngörülmektedir. Ancak, göçmenlerin sayı sının yıllar geçtikçe artması hızla yaşlanan nüfusu dengelemektedir. Hispanik nüfusun diğer nüfusa göre 7 kat fazla artacağı öngörülmektedir. Hispanik göçmenlerin daha çok Güney Batı bölgesine yerleştikleri ve bölgedeki nüfusun %25’inin oluşturdukları tahmin edilmektedir. Asya kıtasından gelen göçmenlerin ise batı sahillerine, Hawaii, New York, Boston, Chicago ve Houston’a yerleştikleri gözlenmektedir. 2011 yılı itibariyle, ABD’de yabancı ülke doğumlu 38 milyon kişi yaşamaktadır (Euromonitor International).

Rate this post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu