Seyahat ne demek?

1 min read

Arapça, gezmek dolaşmak demektir. Eskiden mürşidler, olgunlaşmaları ve ibret almaları için, müridlerini seyahatlere yollarlardı. Bu seyahatlerde, Şeyhlerden feyz alınır, nefs terbiyesi yapılırdı. Seyyah dervişin sırtında postu, elinde keşkül ve teber (bir tür balta)’i ile uzun süre afakî (dış âlemde) yolculukla iştigal eder, sonunda, yine eski tekkesine dönerdi

Yine seyyah oluban, destime aldım teberi.

Yine ben azm-i diyar etmeye, kıldım seferi.

Seher Abdal

Rate this post
Haber Oku
Tidings Globe