Yaşam

Federalizm nedir? Amerika’da federal yönetim nedir? Amerika’nın federal yapısı nasıldır?

Farklı diller, dini inançlar ya da kültürel normları olan Özgür insanlardan oluşan çeşitli gruplar, üzerinde anlaştıkları bir anayasal çerçeve altında yaşamayı seçtikleri zaman belirli bir dereceye kadar yerel otonomi ile eşit ekonomik ve sosyal fırsatlar beklerler. İktidarın yerel, bölgesel ve ulusal seviyelerde paylaşıldığı federal bir sistemde görev yapan bir hükümet, politikalarını yerel ve bölgesel gereksinimlere göre tasarlayan ve buna göre uygulayan seçilmiş resmi görevlileri yetkilendirir. Ulusal hükümet ile ortak çalışırlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı bir çok sorunu birlikte çözerler.

Federalizm, aynı toplum ve coğrafi alan üzerinde yetkisi olan, özgürce seçilmiş iki ya da daha fazla hükümetin iktidarı ve karar verme yetkisini paylaştığı bir sistemdir. Sonuçlarının hükümetin üst düzeylerinde olduğu kadar yerel topluluklarda en çabuk hissedildiği kararları alma yeterliliğini verir ve korur.

Federalizm, hükümetin halka hesap verebilirliğini geliştirir ve yerel yönetimlere yerel yasaları tasarlama ve uygulama olanağı tanıyarak sivil katılımı ve sorumluluğu teşvik eder.

Federal bir sistem, yetkiyi veren ve hükümetin her seviyesinin yararlandığı, ortak sorumlulukların kapsamını ana hatlarıyla ortaya koyan yazılı bir anayasa ile güçlendirilmiştir.

Yerel hükümetlerin yerel gereksinimleri karşılamasının gerektiğine ilişkin genel bir kanı vardır ancak bazı meseleler ulusal hükümete aittir. Savunma, uluslararası anlaşmalar, federal bütçeler ve posta hizmetleri gösterilen örneklerdeki gibidir.

Yerel kurallar, yerel toplumun tercihi olan yaşam biçimi tercihini yansıtır; polis ve itfaiye güçleri, okul idaresi, yerel sağlık ve bina yönetmelikleri çoğunlukla yerel olarak tasarlanır ve yönetilir.

Hükümetler arası ilişkiler, meseleleri işbirliği içinde ele alma ihtiyacını işaret eden meşru yetkiyle ilgili meseleler olduğunda, federal bir eyaletteki (ulusal, bölgesel ve yerel) çeşitli hükümetlerin birlikte çalışması anlamına gelir. Ulusal hükümet, bölgeler arasındaki anlaşmazlıkları uzlaştırma yetkisine sahiptir.

Coğrafi olarak geniş bir alana ve ekonomik çeşitliliğe sahip bir ülkede bölgeler arasındaki gelir dağılımı ve sosyal refahtaki eşitsizlik, vergi gelirlerinin dağılımını yeniden yapan politikalarıyla ulusal hükümet tarafından ele alınır.

Federal bir sistem sorumlu ve kapsayıcıdır. Vatandaşlar hükümetin her düzeyindeki resmi görevde yer alabilirler; en üst pozisyonlar yerel ve bölgesel hükümetlerdedir. Belki içinde yaşadıkları toplumda en büyük değişimi yapacak en büyük fırsat buradadır.

Federalizm, siyasi partilerin seçmenlerine hizmet etmeleri için çok olanak sunar. Ulusal mecliste iktidar ya da yürütme tek bir partide olsa bile bölgesel ve yerel düzeylerde katılım serbesttir.

Rate this post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu