KültürPolitika

Amerika’da vatandaşlık hakları nedir? ABD vatandaşlık hakkı nedir?

1787 yılında Philadelphia’da hazırlanan Anayasa, 13 eyaletin en az 9 tanesinin halkının çoğunluğu tarafından onaylanmadan yürürlüğe girmedi. Onaylama sürecinde bazı kuşkular yaşandı. Çoğu kişi, Anayasa’nın, bireysel hakları kesin bir şekilde güvence altına almadığına inanıyordu. Sonunda Anayasa’ya, Vatandaşlık Hakları olarak bilinen 10 madde açık bir dille yazılarak eklendi.  

Vatandaşlık Hakları, Amerikalıların ifade, din ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Kamuya açık alanlarda toplanma, hükümet faaliyetlerini protesto ve değişiklik talep etme hakkını vermektedir. Ateşli silah satın alabilirler. Polis memurları ve askerler ortada somut bir sebep olmaksızın hiç bir vatandaşın üzerini arayamaz. Aynı şekilde, mahkeme emri olmadan evini de arayamaz. Vatandaşlık Hakları, suçlanan kişinin kısa sürede yargılanmasını da sağlar. İsteğe göre duruşmalarda jüri bulundurulur. Sanığın avukat tutmaya ve lehte tanıklar çağırmaya hakkı vardır. Alışılmamış vahşi cezalar vermek yasaktır. Vatandaşlık Hakları’nın eklenmesinden sonra Anayasa, 13 Eyalet tarafından da onaylandı. 1789 yılında yürürlüğe girdi.

Bu tarihten sonra Anayasa’ya 17 madde daha eklenmiştir. Bunların içinde en önemlileri, köleliği yasaklayan ve tüm vatandaşların kanun karşısında eşitliğini öngüren 13. ve 14. Maddeler’dir. 19. Madde ise kadınlara oy hakkı vermektedir.

Anayasa’da düzeltme, iki şekilde yapılabilir: Kongre, Temsilciler Meclisi ile Senato’nun üçte ikisinin onayladığı yeni bir madde önerebilir. Ya da tüm eyaletlerin üçte ikisinin hazır bulunduğu bir toplantı düzenlenir ve orada yeni bir madde sunulabilir.(Bu yöntem bugüne kadar hiç uygulanmamıştır). Ancak her iki şartta da, yeni madde, eyaletlerin dörtte üçü onaylamadıkça uygulamaya konamaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu