Kültür

Amerika’da eyaletler arası eğitim farklı mı? ABD’de eğitim kurumlarının farklılıkları neler?

Hawai’den Delaware’a, Alaska’dan Louisiana’ya, her elli eyaletin eğitim konusunda kendine özgü yönetmelikleri vardır. Bazı kurallar birbirine benzerlik gösterse de eyaletler arasında farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Örneğin:

  • Bütün eyaletler çocuk ve gençlerin  okula gitmelerini zorunlu kılar ama yaş  konusunda belirli bir sınır yoktur. Bazı eyaletlerde zorunlu eğitim 16 yaşına kadarken, diğerlerinde 18’e kadar çıkabilmektedir. Bu şekilde Amerika’daki her çocuk en az 11 yıllık eğitim alır. Bu durum,  cinsiyet, ırk, din, öğrenme problemleri, bedensel özür, ingilizce konuşma becerisi, vatandaşlık ya da göç statüsü gibi farklılıklar göz önüne alınmadan her çocuk için geçerlidir. (Bazı Kongre üyeleri eyaletlerde, yasadışı göç yapan kişilerin çocuklarına devlet okullarında eğitim imkânını yasaklamak istese de böyle bir öneri henüz yasalaşmamıştır.)
  • Bazı eyaletler, okullarda kullanılacak öğretim materyallerini seçmek konusunda merkezi bir role sahiptirler. Örneğin eyalet komiteleri, verdikleri para yardımı ile hangi ders kitaplarının alınacağına karar verebilir. Diğer eyaletlerde bu karar, yerel okul yönetimlerine bırakılır.

ABD’de ulusal bir müfredat olmamasına rağmen  bazı dersler ülkedeki hemen hemen bütün ilköğretim ve liselerde verilmektedir.  Hemen bütün ilkokullarda örneğin matematik, dil eğitimi (okuma, yazma, dilbilgisi, edebiyat dahil), yazı sanatı, fen, sosyal bilimler (tarih, coğrafya, vatandaşlık ve ekonomi dahil) ve beden eğitimi dersleri vardır. Ayrıca birçok okulda öğrenciler diğer derslerin de temel bir parçası haline gelen bilgisayarı kullanmayı öğrenmektedirler.

Liselerde de, kolejlerde olduğu gibi zorunlu derslerin –örneğin bir yıl Amerikan tarihi, iki yıl edebiyat vb.- yanısıra, seçmeli dersler de vardır. Liselerde sıkça seçilen derslerden bazıları gösteri sanatları, sürücülük, aşçılık, ve ‘atölye’dir. (aletlerin kullanımı, marangozluk, makina tamiri gibi aktiviteleri içerir)

Rate this post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu