TarihPolitika

Amerika demokrasisi nedir? ABD’nin demokrasi anlayışı nasıldır?

Demokrasi Yunancada halk anlamına gelen “demos” kelimesinden türemiştir. Demokratik sistemlerde, meclis ve hükümet üzerindeki tek yetki halkın elindedir.

Dünyadaki çeşitli demokratik sistemlerde küçük farklar görülse de belli ilke ve uygulamalar demokratik hükümet sistemini diğer hükümet şekillerinden ayırır.

Demokrasi, iktidarı ve toplumsal sorumlulukları, bütün yetişkin vatandaşların doğrudan ya da özgür iradeleriyle seçtikleri temsilciler aracılığıyla yürüttükleri bir yönetim şeklidir.

İnsan özgürlüğünü koruyan ilke ve uygulamalardan oluşan demokrasi özgürlüğün kurumsallaştırılmasıdır.

Demokrasi, çoğunluk ilkesine ve bireysel haklar ile çoğunluk haklarına dayanır. Bütün demokratik sistemlerde çoğunluğun isteklerine saygı duyulurken bireylerin ve azınlık gruplarının temel hakları özenle korunur.

Demokratik yönetimler, yerel hükümetin halka mümkün olduğunca açık ve duyarlı olması gerekliliği anlayışıyla bütün güçlü merkezi yönetimlere karşı kendini korur ve merkezi yönetimi bölgesel ve yerel düzeyler arasında paylaştırır.

Demokratik yönetimler ifade ve din özgürlüğü, yasalar tarafından eşit şekilde korunma hakkı ve toplumun siyasi, ekonomik ve kültürel hayatının her kesiminde yer alma ve organize olma fırsatı gibi temel vatandaşlık haklarını korumanın başlıca görevlerinden biri olduğunun bilincindedir.

Demokratik sitemlerde düzenli olarak yapılan özgür ve adil seçimlere bütün vatandaşlar katılabilir. Demokraside seçimler diktatörlerin veya tek bir partinin tekelinde değil, halkın desteğini kazanmak için gerçek bir yarışma olmalıdır.

Demokrasi hükümetleri hukukun üstünlüğüne uygun hareket etmeye mecbur kılar ve bütün vatandaşların yasalarla eşit şekilde korunmasını ve haklarının yasal sistem tarafından korunmasını sağlar.

Demokratik yönetimler çok çeşitlidir başka bir ifadeyle her ülkenin kendine özgü siyasi, sosyal ve kültürel hayatını yansıtır. Demokrasinin temelinde tekdüze uygulamalar değil değişmez ilkeler vardır.

Demokraside vatandaşların sadece hakları yoktur, karşılığında kendi haklarını ve özgürlüklerini koruyan politik sistemde yer alma sorumlulukları da vardır.

Demokratik toplumlar hoşgörü, işbirliği ve uzlaşma değerlerine bağlıdır. Demokratik yönetimler oybirliğinin sağlanması için uzlaşma gerektiğinin fakat her zaman bunun mümkün olmayacağının farkındadır. Mahatma Gandhi’nin sözleriyle, “Hoşgörüsüzlük, bir çeşit şiddettir ve gerçek bir demokratik ruhun gelişmesine engeldir.”

Rate this post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu