Umut Güner kimdir? Umut Güner biyografisi nedir? Umut Güner kitapları nelerdir?
Umut Güner kimdir? Umut Güner biyografisi nedir? Umut Güner kitapları nelerdir?

Umut Güner kimdir? Umut Güner biyografisi nedir? Umut Güner kitapları nelerdir?

1 min read

Umut Güner, tarih alanında lisans ve lisansüstü eğitimlerinin tamamlamıştır.

Umut Güner lise yıllarından itibaren çeşitli vakıf ve derneklerde toplumsal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmuştur. Aynı dönemlerden itibaren de muhtelif dergi ve gazetelerde makaleler ve popüler tarih yazıları kaleme almıştır. Bu çalışmaların yanı sıra Umut Güner, akademik makaleler ve kitap çalışmaları yayınlamıştır. Tarihçi Umut Güner, Ortaçağ Tarihi, Siyaset ve İktidar Felsefesi, Politik Kuramlar ve Amerika Birleşik Devletleri Tarihi gibi muhtelif alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

2021 yılında gelindiğinde ise Umut Güner, Amerika Gazetesi girişimini kurmuştur. amerikagazetesi.com web sayfasında hizmet veren Amerika Gazetesi, Türk ve ABD tarihi ilişkileri ile dostluğunu destekleyen bağımsız bir girişimdir. ABD ve Türkiye özelinde haber, tarihi ve kültürel paylaşımlar yapılan platformda ABD ve Türk dostluğunu sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Yayınlanmış Kitapları

Tarih Musahabeleri –DİB Yayınları
Tarihte Fütüvvet ve Ahilik – Ötüken Neşriyat

Google Scholar adresi: https://scholar.google.com/citations?user=ANtB5HwAAAAJ&hl=tr

5/5 - (45 votes)
Haber Oku
Tidings Globe