ERHAN ÇİFCİ – TÜRK ORDUSUNDA BATI ETKİSİ

Prusya’dan NATO’ya Türk Ordusunda Batı Etkisi * Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde ordunun yeniden yapılandırılması için karar vericileri harekete geçiren unsurlar nelerdi? * Günümüzde dahi etkisi sürdüğü iddia edilen Prusya (Alman) askerî sisteminin…

More
312 views
1 min read

ERICH SERNO – OSMANLI HAVA GÜCÜ

1830’lardan itibaren başlayan ve II. Abdülhamid döneminde belirgin hâle gelen Türk-Alman askerî yakınlığı, takip eden II. Meşrutiyet döneminde de devam etti ve 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte silah arkadaşlığına dönüştü.…

More
307 views
1 min read

ODED GALOR – İNSANLIĞIN SERÜVENİ

“Ülkelerin yoksulluk tuzağından kurtulup zenginleşmesini sağlayan kültürel, teknolojik ve eğitimsel güçlere kapsamlı bir bakış. Derinliği ve hırsıyla Diamond’ın Tüfek, Mikrop ve Çelik’i ile Harari’nin Sapiens’ini anımsatıyor.” –Financial Times “Kıyamet tellallığına karşı kanıta dayalı bir…

More
335 views
1 min read

COLIN IMBER – OSMANLI İMPARATORLUĞU 1300-1650

“Hem genel okuyucu hem de araştırmacılar için hazırlanmış; haritaları, ayrıntılı kaynakçası ile Osmanlı tarihinin ilk yarısının zekice ve iyi araştırılmış bir anlatımı.” Metin Kunt “Bu kitap Osmanlı kurumlarının zaman içerisindeki değişimi hakkında…

More
404 views
2 mins read

Malcolm X – Alex Haley

Malcolm X’in hikâyesi, sadece bir şahsın veya bir ailenin değil, tüm Siyahların, hatta Siyahlara yaptıkları ile hâlâ gündemden çıkmayan bir yönetimin küçük ölçekli ama derinlikli bir hikâyesidir. Bazılarının “Amerika’yı titreten adam”, bazılarının…

More
223 views
1 min read

Hiç’likten Gelen Güç

Unutma! Kaybedecek hiçbir şeyin kalmadığı gün,  içindeki gerçek güç açığa çıkar. Gerçek güç, hiç’likten gelir. Sana bu kitapta öyle şeyler anlattım ki artık asla eskisi gibi olamazsın. Şimdi git ve sana ait ne varsa,…

More
366 views
1 min read

Medeniyet Üretmektir

Medeniyet, Arapça “Medine” yani  “Şehir” ile ilgili bir olgudur. Çünkü medeniyet demek üretmek ve sistemleştirme demektir. Medeniyet kurmak ve dinamik bir şekilde devamlılığını sağlamak yâni üretmek ancak yerleşik bir düzen ile mümkündür. …

More
245 views
3 mins read

Kronik Kitap

Kronik Kitap olarak ülkemizin kültür yayıncılığına yepyeni bir soluk getirmek amacıyla 2016 sonbaharında yayın hayatına başladık. İçeriklerinden kapak tasarımlarına, baskı kalitesinden sosyal medya iletişimine dek komple bir yayıncılığı hedefledik ve kısa denebilecek…

More
262 views
1 min read