Ahilik Kökeni, Tarihî ve Mahiyeti - Kitap - Umut Güner
Ahilik Kökeni, Tarihî ve Mahiyeti - Kitap - Umut Güner
/

Ahilik Kökeni, Tarihî ve Mahiyeti – Kitap – Umut Güner

2 mins read

Ahîlik, Türk tarihi içerisinde bilhassa da Anadolu Türklerinin tarihinde önemli bir rol oynayan siyasî, dinî ve sosyal bir organizasyondur. Hiç şüphesiz Müslüman Türklere özgün bir yapılanma olan Ahîlik geleneğinin temelinde, onu besleyen iki önemli kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan ilki İslâmî fütüvvet düşüncesidir. İslâmiyetin formüle ettiği özellikle de idealleştirdiği insan karakteri olarak fütüvvet ve fetâ, ahîlik düşüncesinin oluşumunda önemli bir yer işgal etmektedir. Ahiliğin beslendiği ikinci kaynaksa Türk an’ane, kültür ve değerleridir.

Köklerini İslâmiyet öncesi Türk tarihinin sosyal ve kültürel geleneklerinden alan, Türk topluluklarının İslâmiyet ile tanışması sonrasında da Kurân-ı Kerim başta olmak üzere İslâmî, özellikle de tasavvufi literatürden beslenen Ahîlik, Türk tarihinin en önemli sosyal organizasyonlarından biridir. Tarihî kaynaklardan hareketle akademik bir titizlikle kaleme alınan bu çalışmanın, konuyu geniş kitlelere öğretmesi amaçlanmıştır.

Bilhassa Ahîlik hakkında yapılmış mevcut çalışmalardan farklı olarak, Ahîliğin sadece iktisadî yönüne odaklanmaktan ziyade konuyu siyasî, dinî ve sosyal yönleri ele alması bakımından özgün bir çalışma ortaya koymak istenmiştir. Bu çalışmanın, Ahîlik literatürüne yeni bir katkı sunmasını arzu ediyor ve bu konuda yapılacak yeni çalışmalar için de ufuk açıcı olmasını temenni ediyoruz.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Ahilik Kökeni, Tarihî ve Mahiyeti – Kitap – Umut Güner

Umut Güner Kimdir?

İstanbul, Tuzla doğumlu olan Umut Güner, ilk okul ve lise eğitimini bu ilçede tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için Balıkesir Üniversitesi Tarih bölümüne kayıt olmuş ve lisans hayatı boyunca her yıl fakülte tarafından onur belgesi alarak yüksek not ortalaması ile bu üniversiteden mezun olmuştur.

Üniversite lisans mezuniyeti sonrasında bir diğer çalışma alanı olan felsefe alanında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. İlerleyen süreçte Felsefe bölümü master eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Bir dönem akademik çalışmalara ara veren Umut Güner daha sonra Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Umut Güner lise yıllarından itibaren çeşitli vakıf ve derneklerde toplumsal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmuştur. Aynı dönemlerden itibaren de muhtelif dergi ve gazetelerde makaleler ve popüler tarih yazıları kaleme almıştır. Bu çalışmaların yanı sıra Umut Güner, akademik makaleler ve kitap çalışmaları yayınlamıştır. Tarihçi Umut Güner, Ortaçağ Tarihi, Siyaset ve İktidar Felsefesi, Politik Kuramlar ve Amerika Birleşik Devletleri Tarihi gibi muhtelif alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

5/5 - (30 votes)
Haber Oku
Tidings Globe